ตอนที่ 1 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด

1.เทคโนโลยี (technology) หมายถึง การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่างๆ

ตอบ ถูก

2.สารสนเทศ(information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการต่างๆอย่างมีระบบเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและสาระ

ตอบ ถูก

3.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศคือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ข้อมูล บุคลากรและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตอบ ถูก

4. ข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่คอมพิวเตอร์จะอยู่ในรูปแบบตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้นจึงจะสามารถนำมาประมวลผลได้

ตอบ ถูก

5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ ถือว่าเป็นการประมวลผลข้อมูลรูปแบบหนึ่ง

ตอบ ผิด

6. การใช้ซอฟแวร์ประมวลผลคำอละซอฟแวร์นำเสนอจัดอยู่ในกลุ่มสารสนเทศระดับกลุ่มซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ละบุคคล

ตอบ ถูก

7.ระบบสารสนเทศระดับกลุ่มเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบุคคลให้สามารถทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบ ถูก

8.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือเก็บข้อมูลได้มากและมีการประมวลผลดีขึ้น ใช้งานได้หลากหลายขึ้นโดยมีการผนวกอุปกรณ์หลายๆไว้ในเครื่องเดียว(all in one) ดังนั้นอุปกรณ์จึงมีขนาดใหญ่ขึ้น

ตอบ ผิด

9.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้สังคมเปลี่ยนไปและก่อปัญหาอาชญากรรมมากขึ้น

ตอบ ถูก

10.อีเมลขยะและอีเมลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดมาด้วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

ตอบ ผิด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: